SchoolSoft

Mer svenska

Svenska som andraspråk –

Mer svenska

Kursen Mer svenska är en kurs för dig som vill studera mer svenska och ta ett steg ut i det svenska samhället eller studera vidare. Kursen är huvudsakligen på sfi D-nivå.

Kursinnehåll

  • Svenska som andraspråk: vi läser, skriver och samtalar på svenska samt studerar svenska språkets grammatik och ordens uttal.

  • Samhällsorientering: till exempel läser vi och lyssnar på nyheter, samtalar om aktuella ämnen och gör studiebesök.

  • Data och ordbehandling

  • Tillval

Mer svenska är en ettårig kurs på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Det finns också möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Arbetsformer

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där kursdeltagare och lärare tillsammans formar undervisningens mål och innehåll.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som till exempel temadagar.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper