SchoolSoft

Barnomsorgskurs

Studietakt

100 %

CSN-nivå

Grundläggande nivå

Kurstid

26/8-20/12 2019
7/1-29/5 2020

Kurstider läsåret 2020/2021
24/8 - 18/12 2020
4/1 - 4/6 2021

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.  

Ansökan

Löpande ansökan.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundybergsfolkhogskola.se.

Kursansvarig

Marie-Anne Seijbold
marieanne.seijbold@sundbyberg.fhsk.se

Övrig info

Barnomsorgskurs – svenska som andraspråk

Förberedande kurs

Den här kursen vänder sig till dig som vill förbereda dig för arbete med barn och fortsatta studier. Svenska och barns utveckling och lärande är kursens huvudämnen.

I kursen ingår praktik i förskola.

Efter kursen kan du söka arbete som vikarierande barnskötare samt studera vidare till barnskötare.

Kursinnehåll

  • Barns utveckling och lärande
  • Demokrati, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, förskolans läroplan, interkulturellt synsätt, språkutveckling, genusfrågor, socialisation och identitetsskapande, funktionsvariationer, dokumentation och hälsa/miljö
  • Svenska som andraspråk – vi tränar på att tala, läsa och skriva svenska
  • Pedagogiskt drama – lek och fantasiövningar
  • Sång och musik – barnsånger (klassiker och nya), språk och rytm, rytmik och ledarövningar
  • Bild och form
  • Praktik inom förskola
  • Datakunskap
  • Tillval

Arbetsformer

Barnomsorgskursen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Du får också möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som till exempel temadagar.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper