SchoolSoft

Barnomsorgskurs

Studietakt

100 %

CSN-nivå

Grundläggande nivå

Kurstid

26/8-20/12 2019
7/1-29/5 2020

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 1 000 kr per termin (2 000 kr för hela kursen). Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.  

Ansökan

Senast 1 maj 2019 vill vi ha in din ansökan.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundybergsfolkhogskola.se.

Kursansvarig

Marie-Anne Seijbold
marieanne.seijbold@sundbyberg.fhsk.se

Övrig info

Barnomsorgskurs – svenska som andraspråk

Förberedande kurs

Kursen är på grundläggande nivå, för dig som vill förbereda dig för arbete med barn och fortsatta studier. Svenska och barns utveckling och lärande är huvudämnen.

I kursen ingår praktik i förskola/ skola/ fritidshem.

Efter kursen kan du söka arbete som vikarierande barnskötare samt studera vidare till barnskötare.

Kursinnehåll

  • Barns utveckling och lärande – Pedagogik och lärande, kön, genus och Identitet, friskvård, socialisation och identitetsskapande, funktionsvarianter, förskolans läroplan, datakunskap och dokumentation
  • Svenska som andraspråk – vi tränar på att skriva och tala svenska med fokus på ord man behöver i arbete med barn.
  • Samhällsorientering – kultur, sociala frågor och om människors miljöer i det svenska samhället.
  • Pedagogiskt drama – vi tränar på ett roligt sätt språk och olika situationer man kan möta i arbete med människor.
  • Sång och musik
  • Bild och form
  • Data och ordbehandling
  • Praktik – praktik inom Förskola/ skola/ fritidshem både hösttermin och vårtermin.

Arbetsformer

Barnomsorgskursen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola.