Barnomsorgskurs

Studietakt

100 %

CSN-nivå

Grundläggande nivå

Kurstid

Höstterminen: 21 augusti - 19 december 2017.

Vårterminen: 10 januari - 29 maj 2018.
Vi har höstlov (vecka 44), sportlov (vecka 9) och påsklov (vecka 14).

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri. För studiematerial, kopiering samt studiebesök betalar du 900 kr per termin (1 800 kr för hela kursen). Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer med cirka 200 kr per läsår.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.  

Ansökan

Senast 1 juni vill vi ha in din ansökan.

Alla sökande kallas till ett skriftligt språktest och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundybergsfolkhogskola.se.

Kursansvarig

Marie-Anne Seijbold
marieanne.seijbold@sundbyberg.fhsk.se

Övrig info

Barnomsorgskurs – svenska som andraspråk

Förberedande kurs

Barnomsorgskursen är en kurs på grundläggande nivå, för dig som vill förbereda dig för arbete med barn och fortsatta studier. Svenska och barnkunskap är huvudämnen.

Kursinnehåll

  • Svenska som andraspråk
  • Barnkunskap
  • Psykologi
  • Samhällsorientering
  • Drama
  • Sång och rytmik
  • Bild och form/levande verkstad
  • Data/ordbehandling
  • Praktik (tre veckor per termin på förskola eller förskoleklass)

Arbetsformer

Kursen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar.

Studierna kombineras med studiebesök.

Förkunskaper

Sfi C-D eller motsvarande kunskaper samt nioårig grundskola.