SchoolSoft

Allmän påbyggnadskurs Samhälle med global inriktning

Studietakt

100 %

CSN-nivå

Gymnasienivå

Kurstid

26/8-20/12 2019
7/1-29/5 2020

Kurstider läsåret 2020/2021
24/8 - 18/12 2020
4/1 - 4/6 2021

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

Löpande ansökan.

Alla sökande kallas till ett informationsmöte och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Annelie Bergh
annelie.bergh@sundbyberg.fhsk.se

Kursen Samhälle med global inriktning motsvarar sista året på gymnasial nivå och studierna är tvärvetenskapliga och temaorienterade. Kursen ger dig en stabil grund att stå på inför framtida högskolestudier.

Vi arbetar under året med olika teorier och perspektiv som ger kunskap om människans livsvillkor, kulturellt, globalt, historiskt fram till idag. Kursen behandlar bland annat, kulturhistoria, kolonialism, postkolonialism, rasismens idéhistoria, mänskliga rättigheter, konflikter, interkulturella perspektiv, normkritik samt hållbar utveckling. Tillval ingår i kursen.

Du läser också svenska, engelska, matematik och naturkunskap för att få behörighet i alla gymnasiegemensamma ämnen.

Målet med kursen

Att komplettera din utbildning på gymnasienivå och uppnå grundläggande behörighet för högskola och universitet. Du lär dig olika metoder och perspektiv som behövs vid vetenskapliga studier och blir väl förberedd inför högskolans krav.

Ett alternativ kan också vara eftergymnasiala studier på yrkeshögskolan.

Förkunskaper

  • 2 år allmän kurs på folkhögskola eller
  • 2 års godkända gymnasiestudier (1 600 poäng)

Behörigheter

Grundläggande behörighet till högskola och universitet enligt nya systemet Gy2011. Dessutom särskild behörighet i

  • Samhälle 2
  • Historia 1a2
  • Naturkunskap 1a2

Beroende på dina förkunskaper även i

  • Matematik 2a/b/c
  • Matematik 3a/b/c
  • Naturkunskap 2