SchoolSoft

Allmän baskurs – Kursen startar inte till höstterminen 2020

Studietakt

100 %

CSN-nivå

Kurstid

26/8-20/12 2019
7/1-29/5 2020

Kursen startar inte läsåret 2020/2021

Avgifter

Undervisningen är avgiftsfri.
Materialavgiften är 2000 kr per läsår och ska vara betald när höstterminen börjar. Observera att en kostnad för kurslitteratur tillkommer.

För mer information om kostnader, återbud, avbrott, kravrutiner ring 08-445 39 00.

Ansökan

Alla sökande kallas till ett informationsmöte och en kort antagningsintervju.

För att göra din ansökan klicka på "ansök" och skapa därefter ett konto på Folkhögskolornas Mina Sidor. (Samma konto gäller för alla folkhögskolor.)
Får du ingen bekräftelse från no-replay@schoolSoft.se att ansökan är mottagen kontakta skolan 08-445 39 000 eller info@sundyberg.fhsk.se.

Kursansvarig

Kicki Johansson
kicki.johansson@sundbyberg.fhsk.se

Allmän Baskurs (nivå 1)

Baskursen riktar sig till dig som vill påbörja gymnasiestudier i lugn takt. Du har även möjlighet att repetera dina grundskolekunskaper.

På Baskursen studerar du svenska, engelska, matematik, samhällsorienterande ämnen och drama/bild. Vi bygger vidare på de kunskaper och färdigheter du har med dig när du börjar hos oss. Kursen förbereder dig för nivå 2 på folkhögskolan.

Vi arbetar med teman som hållbar utveckling, lag och rätt, media, geografi samt gör olika studiebesök. Vi vill ge dig en bred allmänbildning att utgå ifrån som förbereder dig för fortsatta studier på gymnasienivå. Vi varvar grupparbeten, individuellt arbete, föreläsningar med skapande uttryck. Tillval ingår i kursen.

Målgrupp

Baskursen vänder sig till dig som inte har grundskolekompetens, har grundskolekompetens eller har tidigt avbrutna gymnasiestudier.

Kursens mål

Efter kursen kan du studera vidare på gymnasienivå på folkhögskola.

För att uppnå grundläggande behörighet krävs 1-3 år på folkhögskola beroende på dina förkunskaper. Kursen ger behörighet i vissa gymnasiegemensamma ämnen.